CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CĂN HỘ

BEST WESTERN PREMIER SAPPHIRE HA LONG

Thời gian áp dụng: Từ ngày 21/06/2019 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Dành cho: Khách hàng (KH) mua Căn hộ (CH) tại dự án Best Western Premier Sapphire Hạ Long