Khách hàng Shophouse The Sapphire Residence Hạ Long