Tiến độ thanh toán 2106 BWP Sapphire Hạ Long

Tiến độ thanh toán 2106 BWP Sapphire Hạ Long